Kredyty hipoteczne i linie kredytowe #1

Jeśli zastanawiasz się nad wprowadzeniem ulepszeń w domu lub szukaniem sposobów płacenia za edukację Twojego dziecka, możesz zastanowić się nad wykorzystaniem kapitału własnego domu – różnicą między tym, co twój dom może sprzedać, a tym, co jesteś winien na hipotece – jako sposób na pokrycie kosztów.

 

Finansowanie kapitału własnego można ustanowić jako pożyczkę lub linię kredytową. Dzięki pożyczce pod zastaw domu pożyczkodawca przekazuje ci całkowitą kwotę kredytu z góry, a linia kredytowa z własnym rodzimym kapitałem zapewnia źródło funduszy, które możesz wykorzystać w razie potrzeby.

 

Rozważając pożyczkę pod zastaw domu lub linię kredytową, rozejrzyj się i porównaj plany pożyczek oferowanych przez banki, oszczędności i kredyty, kasy kredytowe i firmy hipoteczne. Zakupy mogą pomóc Ci uzyskać lepszą ofertę.

 

Pamiętaj, że Twój dom zabezpiecza kwotę, którą zaciągasz poprzez pożyczkę pod zastaw domu lub linię kredytową. Jeśli nie spłacisz swojego długu, pożyczkodawca może być w stanie zmusić cię do sprzedania domu w celu zaspokojenia długu.

 

Kredyty hipoteczne

Home Equity Lines of Credit

Trzydniowa zasada anulowania

Szkodliwe praktyki Home Equity

 

Kredyty hipoteczne

 

Pożyczka pod zastaw domu to pożyczka na ustaloną kwotę, która jest zabezpieczona przez dom. Spłacasz pożyczkę z równymi miesięcznymi płatnościami przez określony czas, tak jak twój pierwotny kredyt hipoteczny. Jeśli nie spłacisz pożyczki zgodnie z ustaleniami, Twój pożyczający może zamknąć ci dom.

 

Kwota, którą możesz pożyczyć, zwykle jest ograniczona do 85 procent kapitału własnego w domu. Rzeczywista kwota pożyczki zależy również od Twojego dochodu, historii kredytowej i wartości rynkowej Twojego domu.

 

Zapytaj znajomych i rodzinę o rekomendacje kredytodawców. Następnie kupuj i porównuj warunki. Porozmawiaj z bankami, oszczędnościami i pożyczkami, kasami kredytowymi, firmami hipotecznymi i brokerami kredytów hipotecznych. Ale zauważ: brokerzy nie pożyczają pieniędzy; pomagają zorganizować pożyczki.

 

Poproś wszystkich kredytodawców, z którymi rozmawiasz, o wyjaśnienie dostępnych planów pożyczek. Jeśli nie rozumiesz żadnych warunków kredytu, zadaj pytania. Mogą one oznaczać wyższe koszty. Znajomość kwoty miesięcznej płatności lub stopy procentowej nie wystarczy. Roczna stopa oprocentowania (APR) dla kredytu hipotecznego uwzględnia punkty i opłaty finansowe. Zwracaj szczególną uwagę na opłaty, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku lub pożyczki, prowizję za wydanie lub ubezpieczenie, pożyczkodawcę lub opłatę za finansowanie, opłatę za ocenę, przygotowanie dokumentów i opłaty rejestracyjne oraz opłaty maklerskie; mogą one być podane jako punkty, opłaty za zainicjowanie lub dodatek do stopy procentowej. Jeśli do kwoty kredytu zostaną dodane punkty i inne opłaty, zapłacisz więcej, aby je sfinansować.

 

Poproś o ocenę zdolności kredytowej. Punktacja kredytowa jest wykorzystywana przez wierzycieli systemowych w celu ustalenia, czy przyznać ci kredyt. Informacje o tobie i twoich doświadczeniach kredytowych – takie jak historia płacenia rachunków, liczba i rodzaj posiadanych rachunków, opóźnienia w płatnościach, działania windykacyjne, zaległe długi i czas trwania rachunków – są zbierane z twojego wniosku o kredyt i twój raport kredytowy. Wierzyciele porównują te informacje z wynikami kredytowymi osób o podobnych profilach. System punktowy przyznaje punkty za każdy czynnik, który pomaga przewidzieć, kto najprawdopodobniej spłaci dług. Łączna liczba punktów – Twój wynik kredytowy – pomaga przewidzieć zdolność kredytową, czyli prawdopodobieństwo, że spłacisz pożyczkę i dokonasz płatności w terminie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników kredytowych, przeczytaj artykuł Jaka ocena kredytowa wpływa na cenę kredytu i ubezpieczenie.

 

Negocjuj z więcej niż jednym pożyczkodawcą. Nie obawiaj się, że kredytodawcy i brokerzy będą konkurować o Twoją firmę, informując ich o tym, że robisz zakupy dla najlepszej oferty. Poproś każdego pożyczkodawcę o obniżenie punktów, opłat lub stopy procentowej. Poproś każdego, aby spotkał – lub pokonał – warunki innych pożyczkodawców.

 

Przed podpisaniem przeczytaj uważnie papiery zamykające pożyczkę. Jeśli pożyczka nie jest tym, czego oczekiwałeś lub chciałeś, nie podpisuj. Albo negocjuj zmiany, albo odejdź. Generalnie masz również prawo do anulowania transakcji z dowolnego powodu – bez kary – w ciągu trzech dni po podpisaniu dokumentów kredytowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady anulowania trzech dni.

 

Home Equity Lines of Credit

 

Linia kredytowa o podwyższonym standardzie – znana również jako HELOC – to odnawialna linia kredytowa, podobnie jak karta kredytowa. Możesz wypożyczyć tyle, ile potrzebujesz, w dowolnym momencie, pisząc czek lub używając karty kredytowej połączonej z kontem. Nie możesz przekroczyć swojego limitu kredytowego. Ponieważ linia kredytowa HELOC jest linią kredytową, dokonujesz płatności tylko na kwotę, którą faktycznie pożyczasz, a nie na całą dostępną kwotę. HELOCs może również dać ci pewne ulgi podatkowe niedostępne w przypadku niektórych rodzajów pożyczek. Porozmawiaj z księgowym lub doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 

Podobnie jak kredyty hipoteczne, HELOCs wymagają, abyś użył domu jako zabezpieczenia pożyczki. Może to narazić Twój dom na ryzyko, jeśli spóźnisz się z płatnością lub w ogóle nie będziesz mógł dokonać płatności. Pożyczki z dużą płatnością balonową – ryczałtem zwykle należnym na koniec pożyczki – mogą prowadzić do pożyczenia większej ilości pieniędzy, aby spłacić ten dług, lub mogą narazić Twój dom na ryzyko, jeśli nie kwalifikujesz się do refinansowania. A jeśli sprzedajesz swój dom, większość planów wymaga, aby spłacić kredyt w tym samym czasie.

Najczęściej zadawane pytania na temat HELOC

 

Kredytodawcy oferują różnorodne linie kredytowe na własny rachunek na różne sposoby. Żaden plan pożyczkowy nie jest odpowiedni dla każdego właściciela domu. Skontaktuj się z różnymi kredytodawcami, porównaj opcje i wybierz linię kredytową do domu, najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb.

 

Ile pieniędzy możesz pożyczyć na linii kredytowej z własnym rodzimym kapitałem?

 

W zależności od zdolności kredytowej i kwoty zaległego długu, możesz pożyczyć do 85 procent szacowanej wartości domu, pomniejszonej o kwotę, którą jesteś winien w związku z pierwszym kredytem hipotecznym. Zapytaj pożyczkodawcę, czy istnieje minimalny wymóg wypłaty po otwarciu konta i czy istnieją minimalne lub maksymalne wymagania dotyczące wypłaty po otwarciu konta. Zapytaj, jak możesz wydać pieniądze z linii kredytowej – czekami, kartami kredytowymi lub obiema.

Dodaj komentarz